Enkel gjestetrening

GjestreningBilde

Tren når du er langt hjemmefra!

De som er medlemmer ved et senter som tilbyr Enkel gjestetrening, får nå et gjestetreningskort som gir dem gratis gjestetrening til andre sentre som tilbyr det samme over hele Norge. Se listen her.

Hvilke treningssentre kan tilby Enkel gjestetrening?
Enkel gjestetrening er et produkt vi tilbyr uavhengig av vårt livsstilsprogram EasyLife. Det er med andre ord ingen betingelse at sentrene tilbyr EasyLife for å være med. Ordningen gjelder kun i åpningstidene for de ulike senterne. og det følger ikke med treningsveiledning i gjestetreningsordningen!

Er det begrensninger i forhold til antall treninger og avstander til neste Enkel gjestetreningssenter?
Dette er et Gjestetreningskort. Da ligger det i ordet at det ikke er sentre du trener permanent på. Kun sporadisk trening. Se regler nedenfor.

Regler for bruk av Enkel gjestetrening

Siden kortet benevnes som et Gjestetreningskort, ligger det også i navnet at dette ikke er et kort som kan brukes permanent ved et annet treningssenter. Det skal brukes når man er på reise, enten i jobbsammenheng eller privat, til å gjestetrene på annet sted enn der man bor.
Som hovedregel legges det opp til følgende begrensninger i bruken av kortet:
A. AVSTAND
- Hovedregelen er at det skal være minst 40 kilometer fra det sentret du er medlem og til det sentret du skal gjestetrene. Her er det imidlertid slingrinsmonn, slik at to sentre kan bli enig om at avstanden kan være mindre, dersom dette er naturlig i det området man befinner seg.
B. ANTALL TRENINGER
I løpet av en måned er det ingen begrensninger mellom to sentre. Det betyr at et medlem kan gjestetrene daglig om han ønsker, ved et annet gjestetreningssenter, i løpet av en måned.
Etter denne måneden derimot er hovedregelen at det skal gå minst 2 måneder før den samme personen kan gjestetrene igjen ved det samme sentret, dersom to sentre ikke blir enig om at de kan godta en annen løsning i enkelte tilfeller.
Overnevnte regler tar hensyn til at mange er på ferie i så mye som en måned. Da er det naturlig at denne personen kan gjestetrene der han ferierer.
Men det kan også hende at det er en person reiser til hytta si i helgene, og dermed ønsker å gjestetrene når er på hytta og at dette kanskje skjer veldig ofte i helgene. I så fall må to sentre bli enig om at dette er greit. Det viktigste er at de ser at ordningen ikke misbrukes.
C. PENDLERE
En pendler bor som regel hjemme i helgene, mens han jobber og bor et annet sted i ukedagene. Da ønsker han selvfølgelig også å kunne trene der han jobber, før han reiser hjem i helgene.
For at vårt gjestetreningskort skal fungere for denne gruppen har vi laget en hovedregel som sier at du kan trene gratis ved det gjestetreningssentret som ligger der du jobber, i inntil 6 måneder, mot at du kan dokumentere skriftlig hvor du jobber i ukedagene og hvor du bor permanent.
Dersom pendlervirksomheten foregår i en lengre periode enn 6 måneder, er hovedregelen den at medlemmets hovedsenter og hans Gjestetreningssenter, skal dele på inntektene. Det skjer på den måten at Gjestetreningssentret kan fakturere medlemmets hovedsenter for inntil halve månedsbetalingen i de månedene pendlingen foregår. Men igjen er det slik at dersom to sentre blir enige om ikke å gjøre dette, så er det greit.
D. LEGITIMASJON
Alle som skal gjestetrene må vise et gyldig gjestetreningskort. I tillegg må vedkommende uoppfordret vise fram gyldig legitimasjon.

Klikk her for en oversikt over sentre du kan gjestetrene på.

Interesseskjema

Fyll inn ditt navn.
ugylig e-postadresse.
Du må fylle inn bosted
Du må velge en tid på døgnet.
Du må velge et senter
Du må akseptere vår personvernerklæring for at vi skal kunne hjelpe deg.
Sender inn skjema ...

Abonnér på vårt nyhetsbrev

Vi publiserer regelmessig nyhetsbrev med nyttig info og tips, samt gode tilbud. Du kan abonnére på nyhetsbrevet og få tips og gode tilbud rett i innboksen her!

© 2020 Easylife Norge AS